Üç sim bilen jübi telefonyna zarýad bermek üçin simsiz zarýad beriji göçme güýç

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

1. Önümiň parametri

Simsiz güýçlendiriji
Model belgisi NY-TA103
Önümiň ady: Üç görnüşli simli zarýad beriji simli simsiz ykjam zarýad beriji
Ölçegi: 90mm (diametri)
Giriş: DC 5V 1.5A
Çykyş: DC 5V 1.0A
Bobinler: √1 rulon
Zarýad beriş aralygy: ≤10mm
Güýç gepleşikleriniň netijeliligi: ≥75%
Funksiýa: Simsiz zarýad
Material: PC + ABS
Reňk: Gara, gyzyl, gök, ýaşyl
Zarýad beriş wagty: 00500 gezek
Hil kepilligi: 12 aý / 1 ýyl
Gelip çykan ýeri: XIAMEN, Hytaý
Şahadatnamalar: CE / FCC / RoHS
Çip markasy: Öz gözleg we barlag
Tölegiň şerti: L / C, T / T, Western Union, PayPal

2. OCP çözgüdi goramak (tokdan ýokary), OVP (naprýatageeniýeden ýokary), OTP (temperaturadan ýokary);
3.Material: PC we ABS materiallary çyzmaga çydamly, suw geçirmeýän we arassalanmagy aňsatlaşdyrýar;
4. Has köp spesifikasiýa;
5.Dizaýn: hil we gözelligi kepillendiriň.
Haryt barada umumy maglumat

img
img
img
img

Gaplamak we eltip bermek1. Paket şulary öz içine alýar:
Stol simsiz güýçlendirijisiniň bir bölegi;
Ulanyjy Manuel;
2. Agramy:
Arassa agramy: 139g / bölek;
Jemi agramy: 359g / bölek.
3. Ölçegi: 15.5cmx11.8cmx4cm

img

Kompaniýanyň maglumatlaryBiziň üpjün edýän zatlarymyz:
1. özi ösen çip, öz-özüni ösdüren PCBA;
2.OEM, ODM, simsiz zarýad beriş çözgüdi;
3. edara önümi: simsiz geçiriji, simsiz kabul ediji, simsiz elektrik banky we ş.m.

img

Nädip edýäris:1. WPC (Simsiz Power Consortium) QI agzasy hökmünde we bäş ýyllap simsiz elektrik üpjünçiligi tehnologiýasy gözleginde we senagatlaşmagynda ýöriteleşen;
Bu ýurtda we daşary ýurtlardan 40-dan gowrak professor, lukman, ussat we uly inersenerden ybarat esasy gözleg we ösüş topary bar.
2. Şahadatnama: QI, CE, ROHS, FCC,
3. Önümçilik kuwwaty: Bizde 3 sany galyndy maşyn, 3 önümçilik liniýasy, 2 synag enjamy, ýetişen dolandyryş topary bar
HyzmatlarymyzKepillik we işden soňky hyzmat:
1. productshli önümleriň 1 ýyl kepilligi bar;
2.Her sorag, satyjymyza 24 sagat baryp biler.
Sorag-jogap1. Hilini barlamak üçin käbir nusgalarym barmy?
Hawa, hilini we bazaryny barlamak üçin islendik önümimiziň nusgalaryny satyn alyp bilersiňiz. Mysal üçin sargyt üçin arzanladyş bereris, ýöne gowşuryş tölegi siziň tarapyňyzda bolar.
2. Önümlerde logotip çap etmegimize kömek edip bilersiňizmi?
Hawa, logotipiňizi önümlerde çap edip bileris. Reňk çap etmek (gymmat), lazer çap etmek we ýüpek çap etmek we ş.m. ýaly köp usul bar, bularyň hemmesi siziň talaplaryňyza görä ..
3.Harytlaryňyz kepillik bilen gelýärmi?
Hawa, ähli önümler üçin 1 ýyl kepillik kepillendirýäris.
4. Zawodyňyz hil gözegçiligi bilen baglanyşykly nähili işleýär?
Bizde 2-den gowrak QC we 4 synag enjamy bar.ISO 9001 şahadatnamasyna laýyklykda önümçilik dolandyryşymyz.Şonuň üçin CE, FCC, ROHS şahadatnamasyny alýarys.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler