2-nji görnüş üçin akylly elektrik ulagy täjirçilik çalt zarýad beriji 22KW

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önüm aýratynlygy
22KW täjirçilik zarýad beriji, RFID tanamak bilen köpçülige ulanmak üçin niýetlenendir.2 görnüşli zarýad beriji rozetka bilen enjamlaşdyrylan zarýad beriji 1 ýa-da 2 görnüşli kabel bilen gabat gelýär.
Senagat ülňülerine laýyk gelýän zarýad beriji, howpsuzlygy üpjün etmek üçin takyklygy we gurlan RCD-ni üpjün etmek üçin MID kepillendirilen hasaplaýjyny ulanýar.Şeýle hem zarýad beriji 6mA DC syzdyryş kesgitlemesini öz içine alýar, bu bolsa RCD B görnüşiniň gymmat bahaly bahasyna bolan zerurlygy aradan aýyrýar.
Zarýad beriji, 4G / WIFI / Ethernet arkaly gurlan aragatnaşyk modulynyň kömegi bilen zarýad beriş ulgamyna birikdirilip bilner.OCPP 1.6 açyk zarýad protokolynyň kömegi bilen zarýad berijiniň işleýşi we ýagdaýy bar bolan arka ýa-da merkezi dolandyryş ulgamy tarapyndan gözegçilik edilýär we gözegçilikde saklanýar.
Üstünlik
Öý, täjirçilik ýerleri, iş ýerleri we flotlar üçin EV zarýad beriş çözgütlerinden başlap, Newyea EV aýratyn hünärmenler toparynyň ýolbaşçylygynda ajaýyp hyzmat berýär.Hytaýyň “AC Fast” we “DC Rapid” zarýad beriş nokatlarynyň köpüsini hödürlän wagtynda, Newyea ähli býudjetlere we talaplara laýyk çykdajyly, ulaldylan çözgütleri hödürlemek bilen meşhurdyr.
Newyea EV zarýad beriş nokatlarynyň giň topary, köp sanly kärhananyň we guramanyň arasynda üstünlik gazanandygyny subut etdi, müňlerçe adam Newyea-nyň akylly OCPP laýyk ofis dolandyryş ulgamyny saýlady.
Spesifikasiýa

Giriş güýji
Giriş naprýa .eniýesi (AC) 3 faza + bitarap + PE
Naprýa .eniýe 400 V ± 10%
Quygylyk 50 Hz
Çykyş güýji
Çykyş naprýa .eniýesi 400 V ± 10%
Maks akymy 32A
Adaty güýç 22 KW
Gurluşyň dizaýny
Housaşaýyş jaý materialy Galvanizli polat (Opsiýa)
Öň paneli Temperli aýna
Belentlik < 2000 Mtr.
Gurlan Metord Diwara dakmak / pol
Diwara berkidilen ýaý Hökmany däl
Zarýad beriş rozetkasy 2 zarýad rozetkasyny ýazyň
Kabeliň uzynlygy Kabel ýok
LED görkezijisi Dürli ýagdaý üçin ýaşyl / sary / gyzyl reňk
LCD ekran Zarýad beriş maglumatlarynyň görkezilmegi
Düwmelere degiň Ekranyň işlemegi üçin 4 düwme
RFID funksiýasy Hawa
Düwmelere degiň Hawa
Energiýa ölçegi MID kepillendirilen
RCD A + 6mA DC ýazyň
aragatnaşyk Zarýad beriji vs Backend WIFI
Aragatnaşyk teswirnamasy OCPP1.6 (Json)
Daşky gurşaw görkezijisi Işleýiş temperaturasy -30 ℃ + 50 ℃
Işleýän çyglylyk Kondensasiýa bolmazdan 5% ~ 95%
Iş belentligi <2000M
Gorag derejesi IP55
Programma sahypasy Oorapyk / açyk
Sowuklama usuly Tebigy sowatma
Howpsuzlygy goramak Birnäçe gorag Naprýatageeniýeniň aşagynda / Artykmaç gorag, Artykmaç gorag, Gysga utgaşma goragy, Häzirki syzmakdan goramak, Zemin goragy, Surge goragy, Temperaturany goramak
MTBF 100,000 sagat
Howpsuzlyk standarty IEC 61851-1: 2017, IEC 62196-2: 2016
Kepillik 2 ýyl
Bukja maglumatlary Önümiň ölçegi 452 * 295 * 148MM
Bukjanyň ölçegi 560 * 380 * 210MM
Arassa agram 10KG
Jemi agram 12KG
Daşarky gaplama Karton

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler