Dürli modellerde jübi telefony üçin “Smart Desk” simsiz zarýad beriji

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň spesifikasiýasy
Önümiň ady : Iş stoly simsiz zarýad beriji model No NY-TA103
Giriş : DC5V / 1.5A
Geçirijiniň güýji : 7W
Zarýad beriş aralygy : ≤10mm
Ölçegi : 90 * 90 * 16,7mm
Arassa agramy : 91g
Reňk : Goňur çal
Önüm aýratynlygy
Telefona derrew zarýad beriň
Stoluňyza zarýad beriň
Her minutda we sekuntda simsiz zarýad bermekden ýakymly duýgy.
Adamlara zerur güýç döredýän ajaýyp enjam
Jübi aragatnaşygynyň aşagyndaky jübi telefonynyň dilemmasy
Elektrik sarp etmegi yzygiderli, islän wagtyňyz pes güýç, wagtal-wagtal öçüriň.Shutooff-dan ökünip bilmeýär we akylly telefonyňyzyň pes güýji.
Xiabu iş stoly simsiz zarýad beriji
Hemişe simsiz zarýad bermek
Asyl oturdylan gurluş, iş stoluna ajaýyp ýapyşmak.100% zarýad kabeli bilen birmeňzeş zarýad tizligi
Simsiz zarýad beriji, zarýad bermezden hiç hili zyýany bolmazdan, öz-özüne gabat gelmek we öz-özüne uýgunlaşmak arkaly tok alýar.
Häzirki akyly öwürýän öňdebaryjy akylly simsiz zarýad tehnologiýasy, sizi goraýar.
Akylly telefon.
Bölekleýin böleklerde simsiz zarýad bermek Akylly telefonyň ömrüni goramaga gowy.
Islendik bölekde simsiz zarýad bermek we akylly telefonyňyzy saklamak talaplaryna laýyk gelýär
Akylly telefonlaryň ömrüni goramak we goramak.
Ansat gurnama
Bellik: Bu önüm diňe jübi telefonlary we simsiz zarýad bermek funksiýasy bilen akylly enjamlar,
Simsiz zarýad beriş serişdesi ýok ýaly, Q wersiýasy simsiz kabul edijini satyn almagyňyzy haýyş edýäris.
Siamen Newyea Science and Technology Co., Ltd.Wpc-iň agzasy (Halkara simsiz)
Wpc-e Samsung, Ti, National ädiminden soň üstünlikli giren zarýad birleşigi)
Ondarymgeçiriji, Philips, Qualcomm we Nokia we ş.m.

img
img

GYSGAÇA ADAMLAR GEREK

img
img

MOBIL TELEFONY DILEMMAElektrik sarp etmegi yzygiderli, islän wagtyňyz pes güýç, wagtal-wagtal öçüriň.Ol çydap bilmeýär
akylly telefonyňyzyň ýapyklygyndan we pes güýjünden öküniň.

img

XIABU DESKTOP WIRELESS ÇARGERHemişe simsiz zarýad bermek
Asyl oturdylan gurluş, iş stoluna ajaýyp ýapyşýar.100% zarýad beriş kabeli bilen zarýad beriş tizligi

img
img

GÖRNÜŞÇILIK ÇARGERIToky akylly öwürýän öňdebaryjy akylly simsiz zarýad beriş tehnologiýasy, akylly telefonyňyzy ajaýyp goraýar.

img

Bölekleýin wagtlarda simsiz zarýad bermek akylly telefonyň ömrüni goramaga gowy.Islendik bölekde simsiz zarýad bermek we akylly telefonyňyzy saklamak we akylly telefonlaryň ömrüni goramak talaplaryna laýyk gelýär.

img

Ansat gurnama

img
img
img

Bukja görkezişi

img

Bellik: Bu önüm diňe jübi telefonlary we simsiz zarýad bermek funksiýasy bolan akylly enjamlar üçin amatly,
simsiz zarýad beriş serişdesi ýok ýaly, Q wersiýasy simsiz kabul edijini satyn almagyňyzy haýyş edýäris.

img

“Xiamen Newyea Science and Technology Co., Ltd.”WPC (International simsiz) agzasydyr
zarýad beriş bileleşigi), Samsung, TI, National ädiminden soň WPC-ä üstünlikli giren
Ondarymgeçiriji, Philips, Qualcomm we Nokia we ş.m.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler