Önümler

 • EV Smart 44kW Charger with dual Type 2 plug for public charging station

  Jemgyýetçilik zarýad bekedi üçin goşa görnüşli 2 wilkaly EV Smart 44kW güýçlendiriji

  Önüm aýratynlygy Senagat ülňülerine laýyk gelýän, zarýad beriji takyklygy üpjün etmek üçin MID kepillendirilen hasaplaýjyny ulanýar we howpsuzlygy üpjün etmek üçin oturdylan RCD. Şeýle hem zarýad beriji 6mA DC syzdyryş kesgitlemesini öz içine alýar, bu bolsa RCD görnüşiniň gymmat bahaly çykdajylarynyň zerurlygyny aradan aýyrýar, bir ýerde köp sanly köpçülikleýin zarýad berijiler diňe bir internet aragatnaşygy bilen tora birikdirilip bilner. OCPP 1.6 açyk protokolynyň kömegi bilen zarýad berijiniň işleýşi we ýagdaýy bar ba tarapyndan gözegçilik edilýär we gözegçilikde saklanýar ...
 • Wireless Charger With Sound Box Blue Tooth Connection

  Ses gutusy gök diş birikmesi bilen simsiz zarýad beriji

  Önümiň aýratynlygy Önümiň ady : Simsiz zarýad beriji gürleýjiniň modeli No : X7101 giriş : DC5.0V / 3A 9V / 2A 12V / 1.5A Çykyş : Maks 10W zarýad beriş aralygy: ≤8mm Ses görnüşi : Akylly Bluetooth ses gürleýjisi : 1.5〃.4 ohms Sesi : 95dBA Bluetooth wersiýasy : Jerry2.1 + EDR Duýgurlygy : 350MV Reňk : Gara önümiň aýratynlygy Simsiz zarýad beriji Bluetooth gürleýjisi Simsiz zarýad bermek
 • Portable Level 2 EV Chargers with Mode 2 Charger

  Göçme dereje 2 EV zarýad beriji

  Aýratynlyklary Eňňil ulanyň Plug we oýnamak, aňsat işlemek Häzirki düwmäni düwmä basmak bilen sazlaň Highokary netijelilik Maks 7.4kw zarýad beriş güýji Göçme we amatly EV-ni islän wagtyňyz we nirede ygtybarly zarýad beriň sazlap bolýan Maks 7 derejesi zarýad beriji häzirki saýlama Reňk ekrany Hakyky zarýad beriş ýagdaýyny görkez Gaty dizaýn Güýçli kabeli saklamak Drop & Crush rezistany ...
 • 5W Transmitting Chip, Single Coil Solution

  5W Çip, ýeke rulon çözgüdi

  Önüm aýratynlygyNY7501G-1, NY7501G esasynda işlenip düzülen simsiz zarýad bermek üçin ýokary integrirlenen geçiriji çipdir. NY7501G simsiz zarýad beriş çipsi, adaty simsiz zarýad bermek üçin 5W geçiriş güýjüne ýetip bilýän simsiz güýç konsorsiumynyň (WPC) Qi standartyna laýyk gelýän simsiz zarýad beriş görnüşidir. QFN44-0505X075-0.35 gaplanan, içerde signal demodulýasiýasy we köp gorag bilen birleşdirilen. Daşary ýurt obýekti dete ...
 • EV Fast Charger DC60kw with CCS CHaDEMO Cables for EV Charging Station

  EV zarýad bekedi üçin CCS CHaDEMO kabelleri bilen EV çalt zarýad beriji DC60kw

  Önüm aýratynlygy “Newya Technology” täze energiýa ekologiýasy üçin akylly zarýad beriş enjamlarynyň täze nesline eýe. LINUX tarapyndan özbaşdak öwrenilen we işlenip düzülen akylly zarýad beriş üýşmesine esaslanyp, zatlaryň we akylly şäherleriň internetine bökdençsiz girmegi ilkinji bolup amala aşyrýar. Üstünlik Newyea-nyň DC çalt zarýad berijileri, ýokary woltly batareýa ulgamlary bilen enjamlaşdyrylan ähli elektrik ulagy modellerine çalt, amatly zarýad bermek üçin niýetlenendir. “Newyea” -yň ykjam si ...
 • 15W Wireless Charger Receiver Solution

  15W Simsiz zarýad beriji kabul ediji çözgüdi

  Haryt maglumatlary. Ulanyş meýdany Bu simsiz zarýad beriji kabul edijiniň modul spesifikasiýasy 15W simsiz zarýad beriji enjamda ulanylar. Duýgurlyk aralygy 10 mm-den az 2. Daşky gurşawy goramak kanunlary: RoHS 3. Howpsuzlyk we EMC kriteriýasyna laýyklykda: WPC 1.2 4. Howpsuzlyk we EMC tassyklamasy: CE / FCC 5. Elektrik häsiýetnamasy: Synag aýlawy Synag geçiriljek bolsa görkezilen zynjyr, aşakdaky zynjyry ulanmagy unutmaň. 6. 15w simsiz zarýad berijiniň iş tertibi : Elektromagnit indu ...
 • EV Wallbox Home Charger AC 3.5KW for EV Charging

  EV zarýad bermek üçin EV Wallbox Home Charger AC 3.5KW

  Aýratynlyklar Simönekeý zarýad Plug we öýde ulanmak üçin amatly oýnamak Real-wagt görkeziş naprýa currenteniýesiniň toky, wagty, ýagdaýy, ýalňyşlygy we güýji. Serediň, hemmesini biler! Integrokary integrirlenen integrokary integrirlenen we ykjam dizaýn Tehniki hyzmaty we ibermegi has aňsatlaşdyrýar Has köp howpsuzlyk Güýçlendirmek enjamyna aşa tok, aşa naprýa .eniýe, ýokary tizlik, pes woltly, syzmakdan goramak we DC goragy girýär. AdvantagesLCD ekrany 4.3 ”super ekran, ekranyň maglumatyny aňsatlyk bilen barlap biler. Dizaýn kommutatoryny dakyň, soňra wyklýuçatel ...
 • Smart Integrated Fast Battery Charger for Electric Vehicle DC283 KW Fast Charger

  Elektrikli DC283 KW çalt zarýad beriji üçin akylly integrirlenen çalt batareýa güýçlendirijisi

  Önümiň aýratynlygy GB / T, IEC62196-3 (Combo 1 / Combo 2) bilen 240KW DC çenli kuwwatlylygy 94% kuwwatlylygy CMS bilen integrasiýa üçin simli we simsiz birikme. Müşderi interfeýsi üçin ulanyjy üçin amatly LCD displeý. ID 55 Açyk zarýad beriş stansiýasy Üstünlik Newyea DC280KW, döwlet sürüjilerine we uly ýollaryň golaýynda ýerleşýän kärhanalar üçin EV sürüjilerine çalt zarýad bermek üçin amatlydyr also iş ýerlerinde hem ulanylyp bilner, işgärlere zerur bolanda öwezini dolmak üçin çalt ýol berýär. Gibrid menekler AC ...
 • EV Wallbox Home Pro Charger AC7KW for EV Charging

  EV zarýad bermek üçin EV Wallbox Home Pro güýçlendiriji AC7KW

  Aýratynlyklary Çeýe köp protokol işlenip düzüldi: CCS, CHAdeMO, GB / T ; Zarýad beriş protokoly : OCPP1.6 C CMS bilen integrasiýa üçin simli / simsiz birikme. Müşderi interfeýsi üçin ulanyjy üçin amatly LCD displeý. IP54 açyk zarýad bekedi. Dürli ülňülere laýyk gelýän we talaplaryňyza görä sazlap bilýän zarýad enjamlaryny berip biler. Üstünligi “Newyea AC” diwar gutusy bazardaky innowasiýa we ýokary bahaly öý güýçlendirijisidir. Dünýä liderinden zarýadda garaşylýan ajaýyp hil berýär ...
 • Ultrafast EV Charging with Integrated Energy Storage DC160KW EV Fast Charger

  Integrirlenen energiýa ammary DC160KW EV çalt zarýad beriji bilen Ultrafast EV zarýad

  CCS, ChadeMO we GB / T, IEC62196-3 (Combo1 / Combo2) ýaragyna laýyk gelýän önüm aýratynlygy. 94% kuwwatlylygy. CMS bilen integrasiýa üçin simli / simsiz birikme. Müşderi interfeýsi üçin ulanyjy üçin amatly LCD displeý. IP55 açyk zarýad bekedi. Üstünlik Newyea DC160KW dürli ssenariýalaryň talaplaryna laýyk gelýär, Şäher zarýad beriş nokady: Newyea DC çalt zarýad berijileri 15-25 minutdan 100 km (62 mil) aralygy goşup, çalt “doldurmagy” üpjün edip biler. Bölek satuw / söwda merkezi: Newye ...
 • EV WallBox Pro-Smart Charger AC7KW with APP Control

  APP Dolandyryşy bilen EV WallBox Pro-Smart Charger AC7KW

  Aýratynlyklar Simönekeý zarýad Plug we gaty amatly Real-wagt görkeziş naprýa currenteniýesiniň toky, wagty, ýagdaýy, ýalňyşlygy we güýji. Serediň, hemmesini biler! Integrokary integrirlenen integrokary integrirlenen we ykjam dizaýn Tehniki hyzmaty we ibermegi has aňsatlaşdyrýar Has köp howpsuzlyk Güýçlendirmek enjamyna aşa tok, aşa naprýa .eniýe, ýokary tizlik, pes woltly, syzmakdan goramak we DC goragy girýär. ÜstünliklerSuper ekrany 4.3 ”super ekrany, ekranyň maglumatyny aňsatlyk bilen barlap biler. Dizaýn kommutatoryny dakyň, soňra wyklýuçatel başlap biler ýa-da ...
 • 3.7KW Wireless Charging System For Cars

  Awtoulaglar üçin 3.7KW simsiz zarýad ulgamy

  “Newyea R&D” merkezi, 10 000 inedördül metr garaşsyz elektrik ulaglary, kiçi we orta güýçli simsiz zarýad beriş tehnologiýasy we täze çözgütler üçin simsiz we simli zarýad beriş tehnologiýasyny ösdürmäge ünsi jemläp, içerki we daşary ýurtly professorlardan, lukmanlardan, ussatlardan we uly inersenerlerden ybaratdyr. R&D ofis binasy we R&D barlaghanasy halkara birinji derejeli standartlara laýyklykda müşderi ulgamynyň innowasiýa modelini durmuşa geçirýär, müşderileri ähli taraplar bilen tanyşdyrýar ...
12 Indiki> >> Sahypa 1/2