2-nji tertip

  • Göçme dereje 2 EV zarýad beriji

    Göçme dereje 2 EV zarýad beriji

    Aýratynlyklary Eňňil ulanyň Plug we oýnamak, aňsat işlemek Häzirki düwmäni düwmä basmak bilen sazlamak Highokary netijelilik Maks 7.4kw zarýad beriş güýji Göçme we amatly EV-ni islän wagtyňyz we nirede ygtybarly zarýad beriň sazlanyp bilinýän Maks 7 derejesi zarýad berýän häzirki saýlama Reňk ekrany Hakyky zarýad beriş ýagdaýyny görkez Gaty dizaýn Güýçli kabeli saklamak Drop & Crush rezistany ...