EV zarýad bekedi

 • EV Fast Charger DC60kw with CCS CHaDEMO Cables for EV Charging Station

  EV zarýad bekedi üçin CCS CHaDEMO kabelleri bilen EV çalt zarýad beriji DC60kw

  Önüm aýratynlygy “Newya Technology” täze energiýa ekologiýasy üçin akylly zarýad beriş enjamlarynyň täze nesline eýe. LINUX tarapyndan özbaşdak öwrenilen we işlenip düzülen akylly zarýad beriş üýşmesine esaslanyp, zatlaryň we akylly şäherleriň internetine bökdençsiz girmegi ilkinji bolup amala aşyrýar. Üstünlik Newyea-nyň DC çalt zarýad berijileri, ýokary woltly batareýa ulgamlary bilen enjamlaşdyrylan ähli elektrik ulagy modellerine çalt, amatly zarýad bermek üçin niýetlenendir. “Newyea” -yň ykjam si ...
 • EV Wallbox Home Charger AC 3.5KW for EV Charging

  EV zarýad bermek üçin EV Wallbox Home Charger AC 3.5KW

  Aýratynlyklar Simönekeý zarýad Plug we öýde ulanmak üçin amatly oýnamak Real-wagt görkeziş naprýa currenteniýesiniň toky, wagty, ýagdaýy, ýalňyşlygy we güýji. Serediň, hemmesini biler! Integrokary integrirlenen integrokary integrirlenen we ykjam dizaýn Tehniki hyzmaty we ibermegi has aňsatlaşdyrýar Has köp howpsuzlyk Güýçlendirmek enjamyna aşa tok, aşa naprýa .eniýe, ýokary tizlik, pes woltly, syzmakdan goramak we DC goragy girýär. AdvantagesLCD ekrany 4.3 ”super ekran, ekranyň maglumatyny aňsatlyk bilen barlap biler. Dizaýn kommutatoryny dakyň, soňra wyklýuçatel ...
 • Ultrafast EV Charging with Integrated Energy Storage DC160KW EV Fast Charger

  Integrirlenen energiýa ammary DC160KW EV çalt zarýad beriji bilen Ultrafast EV zarýad

  CCS, ChadeMO we GB / T, IEC62196-3 (Combo1 / Combo2) ýaragyna laýyk gelýän önüm aýratynlygy. 94% kuwwatlylygy. CMS bilen integrasiýa üçin simli / simsiz birikme. Müşderi interfeýsi üçin ulanyjy üçin amatly LCD displeý. IP55 açyk zarýad bekedi. Üstünlik Newyea DC160KW dürli ssenariýalaryň talaplaryna laýyk gelýär, Şäher zarýad beriş nokady: Newyea DC çalt zarýad berijileri 15-25 minutdan 100 km (62 mil) aralygy goşup, çalt “doldurmagy” üpjün edip biler. Bölek satuw / söwda merkezi: Newye ...
 • EV Wallbox Home Pro Charger AC7KW for EV Charging

  EV zarýad bermek üçin EV Wallbox Home Pro güýçlendiriji AC7KW

  Aýratynlyklary Çeýe köp protokol işlenip düzüldi: CCS, CHAdeMO, GB / T ; Zarýad beriş protokoly : OCPP1.6 C CMS bilen integrasiýa üçin simli / simsiz birikme. Müşderi interfeýsi üçin ulanyjy üçin amatly LCD displeý. IP54 açyk zarýad bekedi. Dürli ülňülere laýyk gelýän we talaplaryňyza görä sazlap bilýän zarýad enjamlaryny berip biler. Üstünligi “Newyea AC” diwar gutusy bazardaky innowasiýa we ýokary bahaly öý güýçlendirijisidir. Dünýä liderinden zarýadda garaşylýan ajaýyp hil berýär ...
 • Smart Integrated Fast Battery Charger for Electric Vehicle DC283 KW Fast Charger

  Elektrikli DC283 KW çalt zarýad beriji üçin akylly integrirlenen çalt batareýa güýçlendirijisi

  Önümiň aýratynlygy GB / T, IEC62196-3 (Combo 1 / Combo 2) bilen 240KW DC çenli kuwwatlylygy 94% kuwwatlylygy CMS bilen integrasiýa üçin simli we simsiz birikme. Müşderi interfeýsi üçin ulanyjy üçin amatly LCD displeý. ID 55 Açyk zarýad beriş stansiýasy Üstünlik Newyea DC280KW, döwlet sürüjilerine we uly ýollaryň golaýynda ýerleşýän kärhanalar üçin EV sürüjilerine çalt zarýad bermek üçin amatlydyr also iş ýerlerinde hem ulanylyp bilner, işgärlere zerur bolanda öwezini dolmak üçin çalt ýol berýär. Gibrid menekler AC ...
 • EV WallBox Pro-Smart Charger AC7KW with APP Control

  APP Dolandyryşy bilen EV WallBox Pro-Smart Charger AC7KW

  Aýratynlyklar Simönekeý zarýad Plug we gaty amatly Real-wagt görkeziş naprýa currenteniýesiniň toky, wagty, ýagdaýy, ýalňyşlygy we güýji. Serediň, hemmesini biler! Integrokary integrirlenen integrokary integrirlenen we ykjam dizaýn Tehniki hyzmaty we ibermegi has aňsatlaşdyrýar Has köp howpsuzlyk Güýçlendirmek enjamyna aşa tok, aşa naprýa .eniýe, ýokary tizlik, pes woltly, syzmakdan goramak we DC goragy girýär. ÜstünliklerSuper ekrany 4.3 ”super ekrany, ekranyň maglumatyny aňsatlyk bilen barlap biler. Dizaýn kommutatoryny dakyň, soňra wyklýuçatel başlap biler ýa-da ...
 • 7KW EV Wireless Charging System For Cars Parking Garage Use

  Awtoulag duralgalaryny ulanmak üçin 7KW EV simsiz zarýad ulgamy

  NEWYEA Technology 7 KW modully kontakt däl zarýad ulgamy, elektrik ulaglaryna simsiz zarýad bermek üçin döredilen çözgütdir. Ulgam iki bölege bölünýär: geçirmek we almak. Geçiriji bölek geçiriji dolandyryş gutusyndan we geçiriji rulondan, kabul ediji bölek kabul ediş gutusyndan we kabul ediş rulonyndan durýar. Kontakt zarýad beriş ulgamy bilen deňeşdirilende, simsiz energiýa geçiriş ulgamy ýönekeý işlemegiň, ygtybarly ...
 • EV Wallbox Pro-Smart Charger AC7KW with OCPP 1.6&2.0

  OCPP 1.6 & 2.0 bilen EV Wallbox Pro-Smart Charger AC7KW

  AýratynlyklarSöwda zarýadyny dolandyrmak. OCPP protokoly bilen zarýad beriş stansiýaňyzy uzakdan dolandyryň. Gözegçilik we hasabat. Kuwwat sarp edişini yzarlaň we sazlaň. Ykdysady. Energiýa nyrhyňyzy saýlaň we EV-e zarýad bermek üçin ulgamyň iň arzan wagty awtomatiki işlemegine ýol beriň. ÜstünlikleriMen çydamly PV VO ýörite ýokary kompýuter materialy döwülmegi, zyňylmagyny we beýleki zalym gurşawy göterip biler. OCPP doly funksiýasy Zarýad beriş üýşmeleňimizde esasy funksiýalary goşmak bilen ocpp1.6-J doly funksiýalary bar. Akylly zarýad, ap ...
 • 3.7KW Wireless Charging System For Cars

  Awtoulaglar üçin 3.7KW simsiz zarýad ulgamy

  “Newyea R&D” merkezi, 10 000 inedördül metr garaşsyz elektrik ulaglary, kiçi we orta güýçli simsiz zarýad beriş tehnologiýasy we täze çözgütler üçin simsiz we simli zarýad beriş tehnologiýasyny ösdürmäge ünsi jemläp, içerki we daşary ýurtly professorlardan, lukmanlardan, ussatlardan we uly inersenerlerden ybaratdyr. R&D ofis binasy we R&D barlaghanasy halkara birinji derejeli standartlara laýyklykda müşderi ulgamynyň innowasiýa modelini durmuşa geçirýär, müşderileri ähli taraplar bilen tanyşdyrýar ...
 • EV Wallbox Comercial Charger AC7KW with Socket and Cable Connector

  Soket we kabel birikdirijisi bilen EV Wallbox täjirçilik zarýad beriji AC7KW

  Önüm aýratynlygy7KW EV öý zarýad berijisi, ýörite ulanmak üçin ýörite döredilen iň ýokary 32A çykyş tokly bir fazaly AC güýçlendiriji. Düzülen dizaýn we ykjam ululygy bilen, ýer tygşytlaýar we işlemek aňsat, bu öýüňiz we kompaniýaňyz üçin ideal çözgütdir. Zarýad beriji, içerde we açyk programmalar üçin amatly, IP65 derejesine çenli goragly. Diwar gurnamasyny, şeýle hem polda gurnamagy goldaýar. Gurlan WIFI moduly bilen OCPP aragatnaşyk p ...
 • 30KW EV Wireless Charging System for EV Charging Station

  EV zarýad bekedi üçin 30KW EV simsiz zarýad ulgamy

  2014-nji ýylda elektrik ulaglary üçin simsiz zarýad bazara girizildi we NEWYEA tehnologiýany ösdürmek we standartlaşdyrmak boýunça öňdebaryjydyr.

 • EV Wallbox Commecial Charger AC7KW Compatible with Either Type 1 or Type 2 cable

  EV Wallbox Commecial Charger AC7KW 1-nji görnüşe ýa-da 2-nji görnüş kabeline laýyk gelýär

  Önüm aýratynlygy 7KW täjirçilik güýçlendirijisi, RFID tassyklamasy bilen köpçülige ulanmak üçin niýetlenendir. 2 görnüşli zarýad beriji rozetka bilen enjamlaşdyrylan zarýad beriji 1 ýa-da 2 görnüşli kabel bilen gabat gelýär. Önümçilik ülňülerine laýyk gelýän täjirçilik ev zarýad berijisi, howpsuzlygy üpjün etmek üçin takyklygy we içindäki RCD-ni üpjün etmek üçin MID kepillendirilen metr ulanýar. Şeýle hem güýçlendiriji 6mA DC syzdyryş kesgitlemesini öz içine alýar, bu bolsa RCD B görnüşiniň gymmat bahaly ýokarlanmagyna bolan zerurlygy aradan aýyrýar.
12 Indiki> >> Sahypa 1/2