Hyzmatdaşlyk meselesi

“NEWYEA”, dünýäniň dürli künjeklerinden güýçli kompaniýalar bilen bilelikdäki kärhanalary döretmek arkaly, zarýad beriş üýşmeleňleriniň tutuş ýurt boýunça maýa goýumlaryny, gurluşygyny we işlemegini öňe sürdi.NEWYEA şu wagta çenli 20-den gowrak şäherde 5 bilelikdäki kärhana we taslama döretdi.Şol bir wagtyň özünde, içerki güýjüni berkitmegi dowam etdireris we ýeňiş gazanmak üçin ýokary hilli kepillik bermek üçin enjamlar, platforma, iş, hyzmat we meýilleşdiriş tertibi boýunça öz ösüş talaplaryny yzygiderli kämilleşdireris kompaniýanyň we hyzmatdaşlarynyň ösüşi.Müşderiler bilen bilelikde bazary çuňlaşdyrarys, köp işläris we bazary düýpli ösdüreris, telekeçiligi ösdürmek tagallalaryny artdyrarys we yzygiderli täze üstünlikler gazanarys.

img
img

Hainan - Haýkou halkara söwda zarýad bekedi

img

Sýamen Heşeng köşgi - Akylly simli simsiz integral zarýad beriş stansiýasy

img

Şençzhenen - Lutei zarýad üýşmesi

img

Zhangangzhouou - Easyönekeý ädim zarýad üýşmesi

img

Sýamen - Huixin baýlyk merkezine zarýad berilýär

img

Zhangangzhouou - Jiangbin bagy zarýad bekedi

img

Wuhan - Putian zarýad bekedi

img

Quanzhou - Quanan Täze energiýa zarýad bekedi

img

Sýamen - Dongpu ýol zarýad bekedi

img

Sýamen - Huangcuo zarýad bekedi

img

Quanzhou - Greenaşyl akylly awtoulag zarýad bekedi

img

Jiaomei - Hongwei Awtoulag zarýad bekedi

img

Çongçin - Kai iň ýokary syýahatçylyk meýdançasynyň zarýad bekedi

img

Çongçin - Kianjiang saglyk merkeziniň zarýad bekedi

img

Sýamen - Günbatar zarýad bekedi

img

Zhangangzhouou - Huimin bagynyň zarýad bekedi