AC güýçlendiriji

 • EV Wallbox Pro-Smart Charger AC7KW with OCPP 1.6&2.0

  OCPP 1.6 & 2.0 bilen EV Wallbox Pro-Smart Charger AC7KW

  AýratynlyklarSöwda zarýadyny dolandyrmak. OCPP protokoly bilen zarýad beriş stansiýaňyzy uzakdan dolandyryň. Gözegçilik we hasabat. Kuwwat sarp edişini yzarlaň we sazlaň. Ykdysady. Energiýa nyrhyňyzy saýlaň we EV-e zarýad bermek üçin ulgamyň iň arzan wagty awtomatiki işlemegine ýol beriň. ÜstünlikleriMen çydamly PV VO ýörite ýokary kompýuter materialy döwülmegi, zyňylmagyny we beýleki zalym gurşawy göterip biler. OCPP doly funksiýasy Zarýad beriş üýşmeleňimizde esasy funksiýalary goşmak bilen ocpp1.6-J doly funksiýalary bar. Akylly zarýad, ap ...
 • EV Wallbox Comercial Charger AC7KW with Socket and Cable Connector

  Soket we kabel birikdirijisi bilen EV Wallbox täjirçilik zarýad beriji AC7KW

  Önüm aýratynlygy7KW EV öý zarýad berijisi, ýörite ulanmak üçin ýörite döredilen iň ýokary 32A çykyş tokly bir fazaly AC güýçlendiriji. Düzülen dizaýn we ykjam ululygy bilen, ýer tygşytlaýar we işlemek aňsat, bu öýüňiz we kompaniýaňyz üçin ideal çözgütdir. Zarýad beriji, içerde we açyk programmalar üçin amatly, IP65 derejesine çenli goragly. Diwar gurnamasyny, şeýle hem polda gurnamagy goldaýar. Gurlan WIFI moduly bilen OCPP aragatnaşyk p ...
 • EV Wallbox Commecial Charger AC7KW Compatible with Either Type 1 or Type 2 cable

  EV Wallbox Commecial Charger AC7KW 1-nji görnüşe ýa-da 2-nji görnüş kabeline laýyk gelýär

  Önüm aýratynlygy 7KW täjirçilik güýçlendirijisi, RFID tassyklamasy bilen köpçülige ulanmak üçin niýetlenendir. 2 görnüşli zarýad beriji rozetka bilen enjamlaşdyrylan zarýad beriji 1 ýa-da 2 görnüşli kabel bilen gabat gelýär. Önümçilik ülňülerine laýyk gelýän täjirçilik ev zarýad berijisi, howpsuzlygy üpjün etmek üçin takyklygy we içindäki RCD-ni üpjün etmek üçin MID kepillendirilen metr ulanýar. Şeýle hem güýçlendiriji 6mA DC syzdyryş kesgitlemesini öz içine alýar, bu bolsa RCD B görnüşiniň gymmat bahaly ýokarlanmagyna bolan zerurlygy aradan aýyrýar.
 • EV Commercial Charger 3 phase AC11KW for New Energy Vehicles

  EV täjirçilik zarýad beriji, täze energiýa ulaglary üçin 3 fazaly AC11KW

  Aýratynlyk • Kosmos tygşytlaýjy we gurmak aňsat dizaýn • Optimal zarýad bermek üçin akylly işleme • Uzakdan programma üpjünçiligi täzelenmeleri • Baglanyşyk mümkinçilikleriniň giň gerimi • loadük dolandyryşy üçin gurlan energiýa hasaplaýjy Esasy peýdalar • IEC standartlaryna laýyk gelmek • 7.4-e çenli bir faza kWt / 32 A • 43 kWt / 64 A çenli üç faza • Gorag IP54, IK10 • 2-nji birikdirijiler, rozetka ýa-da ýapyksyz rozetka
 • Smart Electric Vehicle Comercial Fast Charger 22KW for Type 2

  2-nji görnüş üçin akylly elektrik ulagy täjirçilik çalt zarýad beriji 22KW

  Önüm aýratynlygy 22KW täjirçilik güýçlendirijisi, RFID tassyklamasy bilen köpçülige ulanmak üçin niýetlenendir. 2 görnüşli zarýad beriji rozetka bilen enjamlaşdyrylan zarýad beriji 1 ýa-da 2 görnüşli kabel bilen gabat gelýär. Senagat ülňülerine laýyk gelýän zarýad beriji, howpsuzlygy üpjün etmek üçin takyklygy we gurlan RCD-ni üpjün etmek üçin MID kepillendirilen metr ulanýar. Şeýle hem zarýad beriji 6mA DC syzdyryş kesgitlemesini öz içine alýar, bu bolsa RCD B görnüşli gymmat bahaly çykdajy zerurlygyny aradan aýyrýar, zarýad beriji zarýad beriş ulgamyna birikdirilip bilner ...
 • EV Smart 44kW Charger with dual Type 2 plug for public charging station

  Jemgyýetçilik zarýad bekedi üçin goşa görnüşli 2 wilkaly EV Smart 44kW güýçlendiriji

  Önüm aýratynlygy Senagat ülňülerine laýyk gelýän, zarýad beriji takyklygy üpjün etmek üçin MID kepillendirilen hasaplaýjyny ulanýar we howpsuzlygy üpjün etmek üçin oturdylan RCD. Şeýle hem zarýad beriji 6mA DC syzdyryş kesgitlemesini öz içine alýar, bu bolsa RCD görnüşiniň gymmat bahaly çykdajylarynyň zerurlygyny aradan aýyrýar, bir ýerde köp sanly köpçülikleýin zarýad berijiler diňe bir internet aragatnaşygy bilen tora birikdirilip bilner. OCPP 1.6 açyk protokolynyň kömegi bilen zarýad berijiniň işleýşi we ýagdaýy bar ba tarapyndan gözegçilik edilýär we gözegçilikde saklanýar ...
 • Portable Level 2 EV Chargers with Mode 2 Charger

  Göçme dereje 2 EV zarýad beriji

  Aýratynlyklary Eňňil ulanyň Plug we oýnamak, aňsat işlemek Häzirki düwmäni düwmä basmak bilen sazlaň Highokary netijelilik Maks 7.4kw zarýad beriş güýji Göçme we amatly EV-ni islän wagtyňyz we nirede ygtybarly zarýad beriň sazlap bolýan Maks 7 derejesi zarýad beriji häzirki saýlama Reňk ekrany Hakyky zarýad beriş ýagdaýyny görkez Gaty dizaýn Güýçli kabeli saklamak Drop & Crush rezistany ...
 • EV Wallbox Home Charger AC 3.5KW for EV Charging

  EV zarýad bermek üçin EV Wallbox Home Charger AC 3.5KW

  Aýratynlyklar Simönekeý zarýad Plug we öýde ulanmak üçin amatly oýnamak Real-wagt görkeziş naprýa currenteniýesiniň toky, wagty, ýagdaýy, ýalňyşlygy we güýji. Serediň, hemmesini biler! Integrokary integrirlenen integrokary integrirlenen we ykjam dizaýn Tehniki hyzmaty we ibermegi has aňsatlaşdyrýar Has köp howpsuzlyk Güýçlendirmek enjamyna aşa tok, aşa naprýa .eniýe, ýokary tizlik, pes woltly, syzmakdan goramak we DC goragy girýär. AdvantagesLCD ekrany 4.3 ”super ekran, ekranyň maglumatyny aňsatlyk bilen barlap biler. Dizaýn kommutatoryny dakyň, soňra wyklýuçatel ...
 • EV Wallbox Home Pro Charger AC7KW for EV Charging

  EV zarýad bermek üçin EV Wallbox Home Pro güýçlendiriji AC7KW

  Aýratynlyklary Çeýe köp protokol işlenip düzüldi: CCS, CHAdeMO, GB / T ; Zarýad beriş protokoly : OCPP1.6 C CMS bilen integrasiýa üçin simli / simsiz birikme. Müşderi interfeýsi üçin ulanyjy üçin amatly LCD displeý. IP54 açyk zarýad bekedi. Dürli ülňülere laýyk gelýän we talaplaryňyza görä sazlap bilýän zarýad enjamlaryny berip biler. Üstünligi “Newyea AC” diwar gutusy bazardaky innowasiýa we ýokary bahaly öý güýçlendirijisidir. Dünýä liderinden zarýadda garaşylýan ajaýyp hil berýär ...
 • EV WallBox Pro-Smart Charger AC7KW with APP Control

  APP Dolandyryşy bilen EV WallBox Pro-Smart Charger AC7KW

  Aýratynlyklar Simönekeý zarýad Plug we gaty amatly Real-wagt görkeziş naprýa currenteniýesiniň toky, wagty, ýagdaýy, ýalňyşlygy we güýji. Serediň, hemmesini biler! Integrokary integrirlenen integrokary integrirlenen we ykjam dizaýn Tehniki hyzmaty we ibermegi has aňsatlaşdyrýar Has köp howpsuzlyk Güýçlendirmek enjamyna aşa tok, aşa naprýa .eniýe, ýokary tizlik, pes woltly, syzmakdan goramak we DC goragy girýär. ÜstünliklerSuper ekrany 4.3 ”super ekrany, ekranyň maglumatyny aňsatlyk bilen barlap biler. Dizaýn kommutatoryny dakyň, soňra wyklýuçatel başlap biler ýa-da ...