7 KW

 • Newyea 2022 öý zarýad beriji seriýasy 7kw EV zarýad beriji diwara gurlan we sütün ýöriteleşdirilen 7kw güýçlendiriji

  Newyea 2022 öý zarýad beriji seriýasy 7kw EV zarýad beriji diwara gurlan we sütün ýöriteleşdirilen 7kw güýçlendiriji

  Bu seriýaly EV çalt zarýad berijiler sazlamany dolandyrmak, dolandyryş, talap, displeý, uzakdan gözegçilik we beýleki funksiýalary birleşdirip, Europeanewropanyň standart interfeýsini kabul edýärler.Zarýad bermegiň ähli prosesi akylly gözegçilikde.Iki birikdiriji we opsiýa zarýad beriş usullary bilen, enjamlar ýaşaýyş ýerlerinde, iş jaýlarynda, partiýa we döwlet edaralarynda, kärhanalarda we edaralarda, awtoulag zarýad beriş ulgamyna goldaw we ş.m. çalt zarýad bermek üçin iň amatly saýlawdyr.

 • Hytaý markasy Newyea ýokary hilli 7kw Ev Home Charger AC 7kw öý awtoulag güýçlendirijisi

  Hytaý markasy Newyea ýokary hilli 7kw Ev Home Charger AC 7kw öý awtoulag güýçlendirijisi

  Bu seriýaly EV çalt zarýad berijiler sazlamany dolandyrmak, dolandyryş, talap, displeý, uzakdan gözegçilik we beýleki funksiýalary birleşdirip, Europeanewropanyň standart interfeýsini kabul edýärler.Zarýad bermegiň ähli prosesi akylly gözegçilikde.Iki birikdiriji we opsiýa zarýad beriş usullary bilen, enjamlar ýaşaýyş ýerlerinde, iş jaýlarynda, partiýa we döwlet edaralarynda, kärhanalarda we edaralarda, awtoulag zarýad beriş ulgamyna goldaw we ş.m. çalt zarýad bermek üçin iň amatly saýlawdyr.

 • Reodeim 2 Çalt öý awtoulag zarýad beriji derejesi 3 Newyea tehnologiýasynyň çalt EV zarýad berijisi

  Reodeim 2 Çalt öý awtoulag zarýad beriji derejesi 3 Newyea tehnologiýasynyň çalt EV zarýad berijisi

  “Newyea Technology” -iň AC zarýad berijisi, 16Ato 32A-dan çykýan tokly, ýekeje ýaragly ýa-da goşa ýaragly bolup, köpçülik duralgasynda, ýaşaýyş duralgasynda, ofis binasynyň duralgasynda, söwda merkezinde we beýleki kiçi we orta ýerlerde giňden ulanylyp bilner. ululykdaky elektrik ulagy zarýad berilýän ýerler.

   

  Mysal:Goldaw

  Özbaşdaklaşdyrma:Goldaw

  Şahadatnama: CE

  Naprýa: eniýe:230VAC ± 10% ýa-da 230VAC ± 10%

  Bahalandyrylan güýç:3.5KW, 7KW

 • Newyea Technology üçin diwara gurlan we pola gurlan Smart AC güýçlendiriji 7KW Euprean standart öý awtoulag güýçlendirijisi

  Newyea Technology üçin diwara gurlan we pola gurlan Smart AC güýçlendiriji 7KW Euprean standart öý awtoulag güýçlendirijisi

  “Newyea Technology” -iň AC zarýad berijisi, 16Ato 32A-dan çykýan tokly, ýekeje ýaragly ýa-da goşa ýaragly bolup, köpçülik duralgasynda, ýaşaýyş duralgasynda, ofis binasynyň duralgasynda, söwda merkezinde we beýleki kiçi we orta ýerlerde giňden ulanylyp bilner. ululykdaky elektrik ulagy zarýad berilýän ýerler.

   

  Mysal: Goldaw

  Özbaşdaklaşdyrma: Goldaw

  Şahadatnama: CE

  Naprýa: eniýe: AC220V ± 20%

  Bahalandyrylan kuwwat: 7KW

 • Akylly EV Wallbox Originality AC güýçlendiriji 7KW Bir fazaly AC üýşmek Euprean standarty

  Akylly EV Wallbox Originality AC güýçlendiriji 7KW Bir fazaly AC üýşmek Euprean standarty

  “Newyea Technology” -iň AC zarýad berijisi, häzirki tok 32A bilen, ýekeje ýarag öndürýär we köpçülikleýin awtoulag duralgasynda, ýaşaýyş duralgasynda, ofis binasynyň duralgasynda, söwda merkezinde we beýleki kiçi we orta elektrikli zarýad beriş ýerlerinde giňden ulanylyp bilner.

   

  Mysal: Goldaw

  Özbaşdaklaşdyrma: Goldaw

  Şahadatnama: CE

  Naprýa: eniýe: AC220V ± 20%

  Bahalandyrylan kuwwat: 7KW

 • EV zarýad bermek üçin EV Wallbox Home Pro güýçlendiriji AC7KW

  EV zarýad bermek üçin EV Wallbox Home Pro güýçlendiriji AC7KW

  Aýratynlyklary Çeýe köp protokol işlenip düzüldi: CCS, CHAdeMO, GB / T ; Zarýad beriş protokoly : OCPP1.6 C CMS bilen integrasiýa üçin simli / simsiz birikme.Müşderi interfeýsi üçin ulanyjy üçin amatly LCD displeý.IP54 açyk zarýad bekedi.Dürli ülňülere laýyk gelýän we talaplaryňyza görä sazlaýan zarýad enjamlaryny üpjün edip biler.Üstünligi “Newyea AC” diwar gutusy bazardaky innowasiýa we ýokary bahaly öý zarýad berijisi.Dünýä liderinden zarýadda garaşylýan ajaýyp hil berýär ...
 • APP Dolandyryşy bilen EV WallBox Pro-Smart Charger AC7KW

  APP Dolandyryşy bilen EV WallBox Pro-Smart Charger AC7KW

  Aýratynlyklar pleönekeý zarýad Plug we gaty amatly Real-wagt görkeziş naprýa currenteniýesiniň toky, wagty, ýagdaýy, ýalňyşlygy we güýji.Serediň, hemmesini biler!Integrokary integrirlenen integrokary integrirlenen we ykjam dizaýn Tehniki hyzmaty we ibermegi has aňsatlaşdyrýar Has köp howpsuzlyk Güýçlendirmek enjamyna aşa tok, aşa naprýa .eniýe, ýokary tizlik, pes woltly, syzmakdan goramak we DC goragy girýär.ÜstünliklerSuper ekrany 4.3 ”super ekrany, ekranyň maglumatyny aňsatlyk bilen barlap biler.Dizaýn kommutatoryny dakyň, soňra wyklýuçatel başlap biler ýa-da ...
 • OCPP 1.6 & 2.0 bilen EV Wallbox Pro-Smart Charger AC7KW

  OCPP 1.6 & 2.0 bilen EV Wallbox Pro-Smart Charger AC7KW

  AýratynlyklarSöwda zarýadyny dolandyrmak.OCPP protokoly bilen zarýad beriş stansiýaňyzy uzakdan dolandyryň.Gözegçilik we hasabat.Kuwwat sarp edişini yzarlaň we sazlaň.Ykdysady.Energiýa nyrhyňyzy saýlaň we EV-e zarýad bermek üçin ulgamyň iň arzan wagty awtomatiki işlemegine ýol beriň.ÜstünlikleriMen çydamly PV VO ýörite ýokary kompýuter materialy döwülmegi, zyňylmagyny we beýleki zalym gurşawy göterip biler.OCPP doly funksiýasy Zarýad beriş üýşmegimizde esasy funksiýalary goşmak bilen ocpp1.6-J doly funksiýalary bar.Akylly zarýad bermek, ap ...
 • Soket we kabel birikdirijisi bilen EV Wallbox täjirçilik zarýad beriji AC7KW

  Soket we kabel birikdirijisi bilen EV Wallbox täjirçilik zarýad beriji AC7KW

  Önüm aýratynlygy7KW EV öý zarýad berijisi, şahsy ulanmak üçin ýörite döredilen, iň ýokary 32A çykyş tokly bir fazaly AC güýçlendiriji.Düzülen dizaýn we ykjam ululygy bilen, ýer tygşytlaýar we işlemek aňsat, bu öýüňiz we kompaniýaňyz üçin ideal çözgütdir.Zarýad beriji ýapyk we açyk programmalar üçin amatly, IP65 derejesine çenli goragly.Diwar gurnamasyny, şeýle hem polda gurnamagy goldaýar.Gurlan WIFI moduly bilen OCPP aragatnaşyk p ...
 • EV Wallbox Commecial Charger AC7KW 1-nji görnüşe ýa-da 2-nji görnüş kabeline laýyk gelýär

  EV Wallbox Commecial Charger AC7KW 1-nji görnüşe ýa-da 2-nji görnüş kabeline laýyk gelýär

  Önüm aýratynlygy 7KW täjirçilik güýçlendirijisi, RFID tassyklamasy bilen köpçülige ulanmak üçin niýetlenendir.2 görnüşli zarýad beriji rozetka bilen enjamlaşdyrylan zarýad beriji 1 ýa-da 2 görnüşli kabel bilen gabat gelýär.Önümçilik ülňülerine laýyk gelýän täjirçilik ev zarýad berijisi, howpsuzlygy üpjün etmek üçin takyklygy we içindäki RCD-ni üpjün etmek üçin MID kepillendirilen ölçeýjini ulanýar.Şeýle hem zarýad beriji 6mA DC syzdyryş kesgitlemesini öz içine alýar, bu bolsa RCD B görnüşindäki gymmat bahaly enjamyň zerurlygyny aradan aýyrýar ... Zarýad berijini zarýad bilen birikdirip bolýar ...
 • Elektrikli ulag AC Çalt zarýad beriji Europeanewropa standart 1 ýa-da 2 ýarag

  Elektrikli ulag AC Çalt zarýad beriji Europeanewropa standart 1 ýa-da 2 ýarag

  “Mimeng Technology” -iň AC güýçlendirijisi, 16S-den 32A-a çenli çykýan tokly, ýekeje ýaragly ýa-da goşa ýaragly bolup, köpçülikleýin awtoulag duralgasynda, ýaşaýyş duralgasynda, ofis binasynyň duralgasynda, söwda merkezinde we beýleki kiçi we orta ýerlerde giňden ulanylyp bilner. ululykdaky elektrik ulagy zarýad berilýän ýerler.