44 KW

  • EV Smart 44kW  Charger with dual Type 2 plug for  public charging station

    Jemgyýetçilik zarýad bekedi üçin goşa görnüşli 2 wilkaly EV Smart 44kW güýçlendiriji

    Önüm aýratynlygy Senagat ülňülerine laýyk gelýän, zarýad beriji takyklygy üpjün etmek üçin MID kepillendirilen hasaplaýjyny ulanýar we howpsuzlygy üpjün etmek üçin oturdylan RCD. Şeýle hem zarýad beriji 6mA DC syzdyryş kesgitlemesini öz içine alýar, bu bolsa RCD görnüşiniň gymmat bahaly çykdajylarynyň zerurlygyny aradan aýyrýar, bir ýerde köp sanly köpçülikleýin zarýad berijiler diňe bir internet aragatnaşygy bilen tora birikdirilip bilner. OCPP 1.6 açyk protokolynyň kömegi bilen zarýad berijiniň işleýşi we ýagdaýy bar ba tarapyndan gözegçilik edilýär we gözegçilikde saklanýar ...