3.5 KW

 • Reodeim 2 Çalt öý awtoulag zarýad beriji derejesi 3 Newyea tehnologiýasynyň çalt EV zarýad berijisi

  Reodeim 2 Çalt öý awtoulag zarýad beriji derejesi 3 Newyea tehnologiýasynyň çalt EV zarýad berijisi

  “Newyea Technology” -iň AC zarýad berijisi, 16Ato 32A-dan çykýan tokly, ýekeje ýaragly ýa-da goşa ýaragly bolup, köpçülik duralgasynda, ýaşaýyş duralgasynda, ofis binasynyň duralgasynda, söwda merkezinde we beýleki kiçi we orta ýerlerde giňden ulanylyp bilner. ululykdaky elektrik ulagy zarýad berilýän ýerler.

   

  Mysal:Goldaw

  Özbaşdaklaşdyrma:Goldaw

  Şahadatnama: CE

  Naprýa: eniýe:230VAC ± 10% ýa-da 230VAC ± 10%

  Bahalandyrylan güýç:3.5KW, 7KW

 • EV zarýad bermek üçin EV Wallbox Home Charger AC 3.5KW

  EV zarýad bermek üçin EV Wallbox Home Charger AC 3.5KW

  Aýratynlyklar Simönekeý zarýad Plug we öýde ulanmak üçin amatly oýnamak Real-wagt görkeziş naprýa currenteniýesiniň toky, wagty, ýagdaýy, ýalňyşlygy we güýji.Serediň, hemmesini biler!Integrokary integrirlenen integrokary integrirlenen we ykjam dizaýn Tehniki hyzmaty we ibermegi has aňsatlaşdyrýar Has köp howpsuzlyk Güýçlendirmek enjamyna aşa tok, aşa naprýa .eniýe, ýokary tizlik, pes woltly, syzmakdan goramak we DC goragy girýär.AdvantagesLCD ekrany 4.3 ”super ekran, ekranyň maglumatyny aňsatlyk bilen barlap biler.Dizaýn kommutatoryny dakyň, soňra wyklýuçatel ...