22 KW

 • 2-nji görnüş üçin akylly elektrik ulagy täjirçilik çalt zarýad beriji 22KW

  2-nji görnüş üçin akylly elektrik ulagy täjirçilik çalt zarýad beriji 22KW

  Önüm aýratynlygy 22KW täjirçilik güýçlendirijisi, RFID tassyklamasy bilen köpçülige ulanmak üçin niýetlenendir.2 görnüşli zarýad beriji rozetka bilen enjamlaşdyrylan zarýad beriji 1 ýa-da 2 görnüşli kabel bilen gabat gelýär.Senagat ülňülerine laýyk gelýän zarýad beriji, howpsuzlygy üpjün etmek üçin takyklygy we gurlan RCD-ni üpjün etmek üçin MID kepillendirilen hasaplaýjyny ulanýar.Şeýle hem zarýad beriji 6mA DC syzdyryş kesgitlemesini öz içine alýar, bu bolsa RCD B görnüşli gymmat bahaly çykdajy zerurlygyny aradan aýyrýar, zarýad beriji zarýad beriş ulgamyna birikdirilip bilner ...
 • Elektrikli ulag AC Çalt zarýad beriji Europeanewropa standart 1 ýa-da 2 ýarag

  Elektrikli ulag AC Çalt zarýad beriji Europeanewropa standart 1 ýa-da 2 ýarag

  EV görnüşli 2 AC zarýad beriji, 16A, 32A we 63A (goşa ýarag) çykarylýan diwara gurlan we polda oturdylan görnüşlerde elýeterli .Garýad beriji ygtybarly, çeýe, çalt we işlemek aňsat. Bu häkimiýetler tarapyndan doly synagdan geçirilýär, köpçülige laýyk we ýaşaýyş duralgalary, awtoulag ýollary we ş.m.
 • Elektrikli ulag AC Çalt zarýad beriji Europeanewropa standart 1 ýa-da 2 ýarag

  Elektrikli ulag AC Çalt zarýad beriji Europeanewropa standart 1 ýa-da 2 ýarag

  “Mimeng Technology” -iň AC güýçlendirijisi, 16S-den 32A-a çenli çykýan tokly, ýekeje ýaragly ýa-da goşa ýaragly bolup, köpçülikleýin awtoulag duralgasynda, ýaşaýyş duralgasynda, ofis binasynyň duralgasynda, söwda merkezinde we beýleki kiçi we orta ýerlerde giňden ulanylyp bilner. ululykdaky elektrik ulagy zarýad berilýän ýerler.
 • Iň ýokary derejeli Hytaý gönüden-göni üpjünçiligi Akylly akylly Wallbox EV zarýad beriji

  Iň ýokary derejeli Hytaý gönüden-göni üpjünçiligi Akylly akylly Wallbox EV zarýad beriji

  Önüm aýratynlygy 22KW täjirçilik güýçlendirijisi, RFID tassyklamasy bilen köpçülige ulanmak üçin niýetlenendir.2 görnüşli zarýad beriji rozetka bilen enjamlaşdyrylan zarýad beriji 1 ýa-da 2 görnüşli kabel bilen gabat gelýär.Senagat ülňülerine laýyk gelýän zarýad beriji, howpsuzlygy üpjün etmek üçin takyklygy we gurlan RCD-ni üpjün etmek üçin MID kepillendirilen hasaplaýjyny ulanýar.Şeýle hem zarýad beriji 6mA DC syzdyryş kesgitlemesini öz içine alýar, bu bolsa RCD B görnüşindäki gymmat bahaly çykdajy zerurlygyny aradan aýyrýar, zarýad beriji zarýad toruna birikdirilip bilner ...