22 KW

  • Smart Electric Vehicle Comercial Fast Charger 22KW for Type 2

    2-nji görnüş üçin akylly elektrik ulagy täjirçilik çalt zarýad beriji 22KW

    Önüm aýratynlygy 22KW täjirçilik güýçlendirijisi, RFID tassyklamasy bilen köpçülige ulanmak üçin niýetlenendir. 2 görnüşli zarýad beriji rozetka bilen enjamlaşdyrylan zarýad beriji 1 ýa-da 2 görnüşli kabel bilen gabat gelýär. Senagat ülňülerine laýyk gelýän zarýad beriji, howpsuzlygy üpjün etmek üçin takyklygy we gurlan RCD-ni üpjün etmek üçin MID kepillendirilen metr ulanýar. Şeýle hem zarýad beriji 6mA DC syzdyryş kesgitlemesini öz içine alýar, bu bolsa RCD B görnüşli gymmat bahaly çykdajy zerurlygyny aradan aýyrýar, zarýad beriji zarýad beriş ulgamyna birikdirilip bilner ...